Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Картонно-паперова компанія»

26.11.2018

Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КАРТОННО- ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ», які розпочались 23.11.2018 року о 12 год. ЗО хв. в кабінеті Генерального Директора Товариства за адресою: Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, відкрив Голова загальних зборів, обраний відповідно до Статуту Товариства Наглядовою радою (Протокол №01-27/2018 від 05.11.2018 року) - Ложовський Володимир Матвійович.

Слухали:

Голову загальних зборів акціонерів Товариства Ложовського Володимира Матвійовича, який доповів, що:

— Позачергові загальні збори Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» проводяться на підставі рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №01-27/2018 від 05.11.2018 року).

— Реєстрація акціонерів та/або їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» здійснювалась реєстраційною комісією, яка призначена за рішенням Наглядової ради (Протокол №01-27/2018 від 05.11.2018 року) у наступному складі:

1) Нестеренко Назарій Валерійович — член реєстраційної комісії;

2) Онишкевич Тетяна Богданівна — член реєстраційної комісії.

Слухали:

Голову реєстраційної комісії Нестеренка Назарія Валерійовича - про результати реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів:

Реєстрація здійснювалась на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія», станом на 24.00 годину 19 листопада 2018 року, отриманого від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».

З повною версією протоколу ви можете ознайомитись за посиланням, яке вказано нижче.