Повідомлення про виникнення особливої інформації

23.10.2018

Зміст інформації:

Дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 18.10.2018 року.

Дата державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням/збільшенням статутного капіталу: 18.10.2018 року.

Дата прийняття рішення про зменшення/збільшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення, спосіб зменшення/збільшення статутного капіталу: Рішення про збільшення статутного капіталу прийнято Загальними зборами ПрАТ "КПК" 07.09.2018 року (Протокол №25 від 07.09.2018 року) з метою приведення розміру статутного капіталу вимогам законодавства та розподілення накопиченого прибутку.

Спосіб збільшення статутного капіталу: підвищення номінальної вартості акцій.

Відомості про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його збільшення: 573.67 тис. грн.

Розмір статутного капіталу після збільшення: 50482.96 тис. грн.

Сума, на яку збільшився статутний капітал, та частка (у відсотках), на яку збільшився статутний капітал: 49909,29 тис. грн., що становить 8700% від розміру статутного капіталу на дату прийняття рішення про його збільшення.

Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості акцій (у відсотках) станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів: 2294680, що стновить 100 % у загальній кількості акцій.