Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

18.03.2020

Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія"

(код ЄДРПОУ 00278793, місцезнаходження: Україна, 79024, м. Львів, вул. Ковельська, 109

повідомляє,

що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" відбудуться

«24» квітня 2020 року

за адресою: Україна, 79024, м. Львів, вул. Ковельська, 109, Кабінет Генерального директора

Початок зборів об 11 годині 00 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться
з 10-00 до 10-45 год. «24» квітня 2020 року за місцем проведення загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «20» квітня 2020 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

 1. Про обрання Лічильної комісії загальних зборів.
 2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
 3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
 4. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 5. Розгляд річного звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 6. Розгляд річного звіту Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.
 7. Затвердження річного фінансового звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2019 р.
 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році.
 9. Про припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія".
 10. Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія".
 11. Про затвердження плану перетворення Товариства.
 12. Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв’язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства.
 13. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" в зв’язку з його припиненням шляхом перетворення.
 14. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії.
 15. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія" у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення.
 16. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Приватним акціонерним товариством "Картонно-паперова компанія", на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Картонно-паперова компанія".
 17. Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства "Картонно-паперова компанія".

З повною версією новини ви можете ознайомитись за посиланнями, які вказано нижче.

Інформація для акціонерів в електронному вигляді (з кваліфікованим електронним підписом) доступна для завантаження за посиланням, яке вказано нижче.

Для перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису використовуйте онлайн сервіс Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.