Повідомлення про виникнення особливої інформації

17.01.2018

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія”

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

... II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.01.2018 ...