Повідомлення про виникнення особливої інформації

15.05.2018

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія», які відбулись 15 травня 2018 року

...Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Видано бюлетенів на 1 274 824 голосів, що складає 55.56% від загальної кількості голосів. 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. Підсумки голосування: «ЗА» -1 274 824 голосів, що складає 55.56% від загальної кількості голосів, 100% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах «ПРОТИ» - 0 голосів. що складає 0% від загальної кількості голосів. 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загапьноі кількості голосів, 0% від голосів акціонера зареєстрованих для участі в загальних зборах. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій. 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. Кількість голосів акціонерів які ке брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання

Повний тект повідомлення ви можете завантажити за посиланням, яке вказано нижче.