Повідомлення про підсумки голосування на річних загальних зборах

15.04.2019

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ «КПК», ЯКІ ВІДБУЛИСЬ 08.04.2019 РОКУ

Питання порядку денного та підсумки голосування щодо кожного з них:

 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Шевчук Олеся Іванівна.

 1. Про затвердження регламенту загальних зборів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №2.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

 1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №3.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» у 2018 році визнати задовільною.

 1. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №4.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» за 2018 рік. Роботу Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» у 2018 році визнати задовільною.

 1. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №5.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» за 2018 рік. Роботу Ревізора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» у 2018 році визнати задовільною.

 • Затвердження річного звіту Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №6.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №7.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Прибуток, отриманий в 2018 році, в розмірі 55647 тис. грн. залишити нерозподіленим.

 1. Про скасування рішень загальних зборів акціонерів Товариства про направлення прибутку Товариства, отриманого в 2015 році, 2016 році, 2017 році, на розвиток основного виробництва.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №8.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Скасувати рішення загальних зборів Товариства про направлення прибутку, отриманого в 2015 році, 2016 році, 2017 році, на розвиток основного виробництва, а саме:

 • Рішення загальних зборів, прийняте 23.06.2016 року (Протокол позачергових загальних зборів №20 від 23.06.2016 року) з питання порядку денного №5 «Про Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015р. Про виплату дивідендів акціонерам за 2015 рік.» в такій частині: «Частину прибутку в розмірі 14 404 351,6 грн. направити на розвиток основного виробництва.»
 • Рішення загальних зборів, прийняте 13.04.2017 року (Протокол річних загальних зборів №21 від 13.04.2017 року) з питання порядку денного №7 «Про Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016р. Про виплату дивідендів акціонерам за 2016 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.» в такій частині: «Частину прибутку в розмірі 14 312 564,4 грн. направити на розвиток основного виробництва.»
 • Рішення загальних зборів, прийняте 20.04.2018 року (Протокол річних загальних зборів №23 від 20.04.2018 року) з питання порядку денного №8 «Про розподіл прибутку і збитків Товариства. Про виплату дивідендів акціонерам за 2017 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.» в такій частині: «Прибуток в розмірі 29 703 тис. грн. направити на розвиток основного виробництва.»
 1. Про скасування рішень Загальних зборівакціонерів Товариства, які відбулися 07.09.2018 року, з питань порядку денного №3 - №6.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №9.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Скасувати рішення загальних зборів Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, прийнятих 07.09.2018 року, а саме:

 • Рішення загальних зборів, прийняте 09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 3 «Про розподіл нерозподіленого прибутку товариства та визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу», а саме: «Частину нерозподіленого прибутку Товариства, накопиченого за 2015 – 2017 роки в розмірі 49 909,29 тис. грн. направити на збільшення статутного капіталу. Частину нерозподіленого прибутку Товариства, накопиченого за 2015 – 2017 роки в розмірі 31 277,71 тис. грн. залишити нерозподіленим.»
 • Рішення загальних зборів, прийняте 09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 4 «Про збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.», а саме: «Збільшити статутний капітал Товариства з 573 670,00 грн. до 50 482 960,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 0,25 грн. до 22,00 грн. за одну акцію Товариства, за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2015 – 2017 роки в розмірі 49 909 290,00 грн.»
 • Рішення загальних зборів, прийняте 09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 5 «Про випуск акцій нової номінальної вартості.», а саме: «Затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості відповідно до Додатку.»
 • Рішення загальних зборів, прийняте 09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 6 «Про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.», а саме: «З метою внесення змін до Статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»
 1. Про розподіл прибутку Товариства, отриманого в 2015 році, 2016 році, 2017 році, та визначення частини прибутку за вказаний період, що направляється на збільшення статутного капіталу.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №10.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Прибуток Товариства в розмірі:

 • 14 404 351,6 грн., отриманий за 2015 рік;
 • 18 612 564,4 грн., отриманий за 2016 рік;
 • частину прибутку в розмірі 16 892 374,00 грн., отриману за 2017 рік

що в сумі становить 49 909 290,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Частину прибутку, отриманого за 2017 рік, в розмірі 12 810 626,00 грн. залишити нерозподіленим.

 1. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини)

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №11.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства на 49 909 290,00 грн. (з 573 670,00 грн. до 50 482 960,00 грн.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій (з 0,25 грн. до 22,00 грн. за одну акцію) за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку Товариства (його частини), отриманого:

 • в 2015 році в розмірі 14 404 351,6 грн.;
 • в 2016 році в розмірі 18 612 564,4 грн.;
 • частину прибутку Товариства, отриманого в 2017 в розмірі 16 892 374,00 грн.
 1. Про підвищення номінальної вартості акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №12.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій відповідно до Додатку.

 1. Про внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердження Статуту Товариствав новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій,необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №13.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

З метою внесення змін до Статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції.

Уповноважити Генерального Директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 1. Про затвердження внутрішніх положень Товариства (Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган) в новій редакції.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №14.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції:

1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія»;

2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія»;

3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія».

 1. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №15.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Качора Богдана Михайловича у зв’язку із внесенням змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції.

 1. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №16.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 2 294 680 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосів, 100 % від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів, 0% від голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 03-1/2019 від 25.02.2019 року про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «УкрЗахідАудит” (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20833340; номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0541 від 26.01.2001р.), а також визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Генеральний директор ПрАТ «КПК»

Занько А.С.

Повідомлення про підсумки голосування на річних загальних зборах ПрАТ «Картонно-паперова компанія» в електронному вигляді (з кваліфікованим електронним підписом) доступна для завантаження за посиланням, яке вказано нижче.

Для перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису використовуйте онлайн сервіс Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.