Повідомлення про інформацію

15.04.2019

Зміст інформації:

Дата отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів - 08.04.2019 року; дата державної реєстрації змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням/збільшенням статутного капіталу - 12.04.2019 року; дата прийняття рішення про зменшення/збільшення статутного капіталу та назва уповноваженого органу емітента, що його прийняв, а також причини, які обумовили прийняття такого рішення, спосіб зменшення/збільшення статутного капіталу - 08.04.2019 року, Загальні збори акціонерів, причини - з мстою розподілення накопиченого прибутку, спосіб збільшення статутного капіталу - підвищення номінальної вартості акцій; відомості про розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення/збільшення - 573.67 тис. грн. розмір статутного капіталу після зменшення/збільшення - 50482.96 тис. 17)11., сума, на яку збільшився статутний капітал - 49909.29 тис. грн. частка (у відсотках), на яку збільшився статутний капітал - 8700; кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості акцій (у відсотках) станом на дату отримання емітентом інформації про кількість голосуючих акцій від Центрального депозитарію цінних паперів -2294680 шт., що становить 100% від загальної кількості акцій.

Повідомлення про інформацію ПрАТ «Картонно-паперова компанія» в електронному вигляді (з кваліфікованим електронним підписом) доступна для завантаження за посиланням, яке вказано нижче.

Для перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису використовуйте онлайн сервіс Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.