Повідомлення про виникнення особливої інформації

11.09.2018

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

79024, м. Львів, Ковельська, 109

4. Код за ЄДРПОУ

00278793

5. Міжміський код та телефон, факс

(032)2939640 (032)2939641

6. Електронна поштова адреса

paperandboard@rosan-cp.com.ua