Повідомлення про інформацію

09.04.2019

За Рішенням Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Картонно-gаперова Компанія» (Протокол №27 від 08.04.2019 року) у зв’язку із внесенням змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції, достроково припинено повноваження Ревізора Товариства Качора Богдана Михайловича. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє така особа в статутному капіталі емітента (у відсотках) — 0 %. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - з 07.09.2018 року по 08.04.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; згоди на розкриття паспортних даних немає. На посаду замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

Повідомлення про інформацію ПрАТ «Картонно-паперова компанія» в електронному вигляді (з кваліфікованим електронним підписом) доступна для завантаження за посиланням, яке вказано нижче.

Для перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису використовуйте онлайн сервіс Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.