Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Картонно-паперова компанія»

07.03.2019

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Картонно-паперова компанія» ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРТОННО - ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ» (далі - Товариство), яке знаходиться за адресою: 79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 08 квітня 2019 року, о 12 год. 30 хв ., за адресою: м. 79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, каб. Генерального директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах почнеться о 11 год. 00 хв. та закінчиться о 11 год. 55 хв. Реєстрація проводиться за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 02 квітня 2019 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Шевчук Олеся Іванівна.

2.Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

 1. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. П рийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» у 2018 році визнати задовільною.

 1. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. П рийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» за 2018 рік. Роботу Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» у 2018 році визнати задовільною.

 1. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. П рийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» за 2018 рік. Роботу Ревізора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» у 2018 році визнати задовільною.

 1. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий в 2018 році, в розмірі 55647 тис. грн. залишити нерозподіленим.

 1. Про скасування рішень загальних зборів акціонерів Товариства про направлення прибутку Товариства, отриманого в 2015 році, 2016 році, 2017 році, на розвиток основного виробництва .

Проект рішення:

Скасувати рішення загальних зборів Товариства про направлення прибутку, отриманого в 2015 році, 2016 році, 2017 році, на розвиток основного виробництва, а саме:

 • Рішення загальних зборів, прийняте 23.06.2016 року (Протокол позачергових загальних зборів №20 від 23.06.2016 року) з питання порядку денного №5 «Про Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015р. Про виплату дивідендів акціонерам за 2015 рік.» в такій частині: « Частину прибутку в розмірі 14 404 351,6 грн. направити на розвиток основного виробництва. »
 • Рішення загальних зборів, прийняте 13.04.2017 року (Протокол річних загальних зборів №21 від 13.04.2017 року) з питання порядку денного №7 «Про Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016р. Про виплату дивідендів акціонерам за 2016 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.» в такій частині: « Частину прибутку в розмірі 14 312 564,4 грн. направити на розвиток основного виробництва.»
 • Рішення загальних зборів, прийняте 20.04.2018 року (Протокол річних загальних зборів №23 від 20.04.2018 року) з питання порядку денного №8 «Про розподіл прибутку і збитків Товариства. Про виплату дивідендів акціонерам за 2017 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.» в такій частині: « Прибуток в розмірі 29 703 тис. грн. направити на розвиток основного виробництва.»
 1. Про скасування рішень Загальних зборів акціонерів Товариства , які відбулися 07.09.2018 року, з питань порядку денного №3 - №6.

Проект рішення:

Скасувати рішення загальних зборів Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, прийнятих 07.09.2018 року, а саме:

 • Рішення загальних зборів, прийняте 09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 3 «Про розподіл нерозподіленого прибутку товариства та визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу», а саме: «Частину нерозподіленого прибутку Товариства, накопиченого за 2015 – 2017 роки в розмірі 49 909,29 тис. грн. направити на збільшення статутного капіталу. Частину нерозподіленого прибутку Товариства, накопиченого за 2015 – 2017 роки в розмірі 31 277,71 тис. грн. залишити нерозподіленим.»
 • Рішення загальних зборів, прийняте 09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 4 «Про збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.», а саме: «Збільшити статутний капітал Товариства з 573 670,00 грн. до 50482 960,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 0,25 грн. до 22,00 грн. за одну акцію Товариства, за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2015 – 2017 роки в розмірі 49 909 290,00 грн.»
 • Рішення загальних зборів, прийняте 09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 5 «Про випуск акцій нової номінальної вартості.», а саме: «Затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості відповідно до Додатку.»
 • Рішення загальних зборів, прийняте 09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 6 «Про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.», а саме: «З метою внесення змін до Статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»
 1. Про розподіл прибутку Товариства, отриманого в 2015 році, 2016 році, 2017 році, та визначення частини прибутку за вказаний період, що направляється на збільшення статутного капіталу.

Проект рішення:

Прибуток Товариства в розмірі:

 • 14 404 351,6 грн., отриманий за 2015 рік;
 • 18 612 564,4 грн., отриманий за 2016 рік;
 • частину прибутку в розмірі 16 892 374,00 грн., отриману за 2017 рік

що в сумі становить 49 909 29 0,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Частину прибутку, отриманого за 2017 рік, в розмірі 12 810 626,00 грн. залишити нерозподіленим.

 1. Про збільшення статутного капіталу Т овариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини)

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства на 49 909 29 0,00 грн. (з 573 670,00 грн. до 50 482 960,00 грн.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій (з 0,25 грн. до 22,00 грн. за одну акцію) за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку Товариства (його частини), отриманого:

 • в 2015 році в розмірі 14 404 351,6 грн .;
 • в 2016 році в розмірі 18 612 564,4 грн. ;
 • частину прибутку Товариства, отриманого в 2017 в розмірі 16 892 374,00 грн.
 1. Про підвищення номінальної вартості акцій .

Проект рішення:

Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій відповідно до Додатку.

 1. Про внесення змін до С татуту Т овариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій , а також приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердження С татуту Т овариства в новій редакції . Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

З метою внесення змін до Статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції.

Уповноважити Генерального Директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 1. Про з атвердження внутрішніх п оложень Товариства (Положення про З агальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізора Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства ) в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції:

1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія»;

2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія»;

3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія»;

 1. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Качора Богдана Михайловича у зв’язку із внесенням змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції.

 1. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання  аудитора (аудиторської фірми) Т овариства для проведення  аудит орської перевірки за результатами 2018 року та визначення умов договору, що укладатиметься з таким  аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг .

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 03-1/2019 від 25.02.2019 року про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «УкрЗахідАудит” (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20833340; номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0541 від 26.01.2001р.), а також визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": www.paperandboard.com.ua .

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 79024, Україна, м. Львів, вул. Ковельська, 109, каб. Генерального директора у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення річних загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Занько А.С.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонер має право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду. До початку загальних зборів акціонери мають права подавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

П ерелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах : для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що ідентифікує особу (паспорт), а представникам акціонерів – документ, що ідентифікує особу (паспорт) та документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (довіреність), оформлений відповідно до вимого чинного законодавства України, зокрема, але не обмежуючись: - керівник акціонера - юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; - представник акціонера за довіреністю - оформлену відповідно до вимого чинного законодавства України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

П орядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю : для участі у загальних зборах представник акціонера повинен підтвердити свої повноваження шляхом надання довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

І нформаці я про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 04.03.2019 року, загальна кількість акцій ПрАТ «КПК» становить 2 294 680 шт.; загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «КПК» - 2 294 680 шт.

Затверджено Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія»

2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів, виданого ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 04.03.2019 року загальна кількість акцій Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» становить 2 294 680 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» становить 2 294 680 шт.

3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у зборах акціонер надає документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт).

Для участі у зборах представник акціонера надає документ, що засвідчує його особу (паспорт) та документ, який підтверджує його повноваження, включаючи, але не обмежуючись такими: довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та витяг зі статуту юридичної особи (якщо представником є керівник юридичної особи-акціонера).

4) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

 • Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі в складі двох осіб, а саме: 1) Нестеренко Назарій Валерійович; 2) Шевчук Олеся Іванівна.

2.Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

– доповіді за порядком денним – до 30 хвилин;

– виступи під час дебатів – до 5 хвилин;

– зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;

– обговорення питань – до 30 хвилин;

– голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

3.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. П рийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» у 2018 році визнати задовільною.

 • Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. П рийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» за 2018 рік. Роботу Генерального Директора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» у 2018 році визнати задовільною.

 • Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. П рийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити Звіт та висновки Ревізора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» за 2018 рік. Роботу Ревізора Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» у 2018 році визнати задовільною.

 • Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 • Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий в 2018 році, в розмірі 55647 тис. грн. залишити нерозподіленим.

 1. Про скасування рішень загальних зборів акціонерів Товариства про направлення прибутку Товариства, отриманого в 2015 році, 2016 році, 2017 році, на розвиток основного виробництва .

Проект рішення:

Скасувати рішення загальних зборів Товариства про направлення прибутку, отриманого в 2015 році, 2016 році, 2017 році, на розвиток основного виробництва, а саме:

 • Рішення загальних зборів, прийняте 23.06.2016 року (Протокол позачергових загальних зборів №20 від 23.06.2016 року) з питання порядку денного №5 «Про Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015р. Про виплату дивідендів акціонерам за 2015 рік.» в такій частині: « Частину прибутку в розмірі 14 404 351,6 грн. направити на розвиток основного виробництва. »
 • Рішення загальних зборів, прийняте 13.04.2017 року (Протокол річних загальних зборів №21 від 13.04.2017 року) з питання порядку денного №7 «Про Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016р. Про виплату дивідендів акціонерам за 2016 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.» в такій частині: « Частину прибутку в розмірі 14 312 564,4 грн. направити на розвиток основного виробництва.»
 • Рішення загальних зборів, прийняте 20.04.2018 року (Протокол річних загальних зборів №23 від 20.04.2018 року) з питання порядку денного №8 «Про розподіл прибутку і збитків Товариства. Про виплату дивідендів акціонерам за 2017 рік та затвердження розміру річних дивідендів Товариства.» в такій частині: « Прибуток в розмірі 29 703 тис. грн. направити на розвиток основного виробництва.»
 1. Про скасування рішень Загальних зборів акціонерів Товариства , які відбулися 07.09.2018 року, з питань порядку денного №3 - №6.

Проект рішення:

Скасувати рішення загальних зборів Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, прийнятих 07.09.2018 року, а саме:

 • Рішення загальних зборів, прийняте 09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 3 «Про розподіл нерозподіленого прибутку товариства та визначення частини нерозподіленого прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу», а саме: «Частину нерозподіленого прибутку Товариства, накопиченого за 2015 – 2017 роки в розмірі 49 909,29 тис. грн. направити на збільшення статутного капіталу. Частину нерозподіленого прибутку Товариства, накопиченого за 2015 – 2017 роки в розмірі 31 277,71 тис. грн. залишити нерозподіленим.»
 • Рішення загальних зборів, прийняте 09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 4 «Про збільшення статутного капіталу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.», а саме: «Збільшити статутний капітал Товариства з 573 670,00 грн. до 50482 960,00 грн. шляхом підвищення номінальної вартості акцій з 0,25 грн. до 22,00 грн. за одну акцію Товариства, за рахунок спрямування до статутного капіталу частини нерозподіленого прибутку Товариства за 2015 – 2017 роки в розмірі 49 909 290,00 грн.»
 • Рішення загальних зборів, прийняте 09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 5 «Про випуск акцій нової номінальної вартості.», а саме: «Затвердити рішення про випуск акцій нової номінальної вартості відповідно до Додатку.»
 • Рішення загальних зборів, прийняте 09.2018 року (Протокол позачергових загальних зборів №25 від 07.09.2018 року) з питання порядку денного № 6 «Про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.», а саме: «З метою внесення змін до Статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції. Уповноважити Генерального Директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»
 1. Про розподіл прибутку Товариства, отриманого в 2015 році, 2016 році, 2017 році, та визначення частини прибутку за вказаний період, що направляється на збільшення статутного капіталу.

Проект рішення:

Прибуток Товариства в розмірі:

 • 14 404 351,6 грн., отриманий за 2015 рік;
 • 18 612 564,4 грн., отриманий за 2016 рік;
 • частину прибутку в розмірі 16 892 374,00 грн., отриману за 2017 рік

що в сумі становить 49 909 29 0,00 грн. направити на збільшення статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Частину прибутку, отриманого за 2017 рік, в розмірі 12 810 626,00 грн. залишити нерозподіленим.

 1. Про збільшення статутного капіталу Т овариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини)

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства на 49 909 29 0,00 грн. (з 573 670,00 грн. до 50 482 960,00 грн.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій (з 0,25 грн. до 22,00 грн. за одну акцію) за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку Товариства (його частини), отриманого:

 • в 2015 році в розмірі 14 404 351,6 грн .;
 • в 2016 році в розмірі 18 612 564,4 грн. ;
 • частину прибутку Товариства, отриманого в 2017 в розмірі 16 892 374,00 грн.
 1. Про підвищення номінальної вартості акцій .

Проект рішення:

Затвердити рішення про підвищення номінальної вартості акцій відповідно до Додатку.

 1. Про внесення змін до С татуту Т овариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій , а також приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України та затвердження С татуту Т овариства в новій редакції . Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

З метою внесення змін до Статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, а також приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству України, внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції.

Уповноважити Генерального Директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 1. Про з атвердження внутрішніх п оложень Товариства (Положення про З агальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізора Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства ) в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія» в новій редакції:

1) Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія»;

2) Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія»;

3) Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Картонно-паперова компанія»;

 1. Про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Ревізора Товариства Качора Богдана Михайловича у зв’язку із внесенням змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції.

 1. Про схвалення рішення Наглядової ради про обрання  аудитора (аудиторської фірми) Т овариства для проведення  аудиторської перевірки за результатами 2018 року та визначення умов договору, що укладатиметься з таким  аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг .

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради (Протокол № 03-1/2019 від 25.02.2019 року про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2018 року Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма «УкрЗахідАудит” (Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20833340; номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0541 від 26.01.2001р.), а також визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.