Інформація для акціонерів ПрАТ «Картонно-паперова компанія»

06.09.2018

Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Приватне акціонерне товариство «Картонно-паперова компанія» розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

1. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме станом на 03.09.2018 року, становить 2 294 680 шт.

2. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а саме станом на 03.09.2018 року, становить 2 294 680 шт.