Повідомлення про особливу інформацію

04.10.2019

І. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Картонно-паперова компанія”

  1. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

  1. Місцезнаходження

79024, Львівська обл., м. Львів, Ковельська, 109

  1. Ідентифікаційний код юридичної особи

00278793

  1. Міжміський код та телефон, факс

(032)2939640 (032)2939641

  1. Адреса електронної пошти

paperandboard@rosan-cp.com.ua

  1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"

21676262

УКРАЇНА

ОК/00001/АРА

З повною версією новини ви можете ознайомитись за посиланнями, які вказано нижче.

Інформація для акціонерів в електронному вигляді (з кваліфікованим електронним підписом) доступна для завантаження за посиланням, яке вказано нижче.

Для перевірки відповідності кваліфікованого електронного підпису використовуйте онлайн сервіс Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України.