Картонно-Паперова Компанія
?????? – рушників на гільзі, ??????????, серветок, დ????????ონები.

Osnovnі parametric:

  • ????????? 1-2;
  • სიმკვრივე - 17-35 გ / მ ²;
  • ??????? 800-1200 II;
  • ?????? 200-2240 II;
  • ფერები: ყვითელი, ვარდისფერი, მწვანე, бірюзовий, ფორთოხალი.
  • ????????.
² IO ³ âèäè:

- Îñíîâà öåëþëîçíà დიუმი ³ ან

Scratch oaeiae გამოცემის eaaeou ³
პირსახოცები ბამბის V ასამბლეის

рушник V-складання паперовий


პირსახოცები ბამბის V ასამბლეის

IAI ³ Ð òóàëåòíèé 100% öåëþëîçà


IAI ³ Ð òóàëåòíèé 100% öåëþëîçà

Ðóøíèê ïàïåðîâèé 100% öåëþëîçà


Ðóøíèê ïàïåðîâèé 100% öåëþëîçà

Ñåðâåòêè 100% öåëþëîçà

паперові серветки целюлозніÑåðâåòêè 100% öåëþëîçà

?Òóàëåòíèé ïàï³ð Äæàìáî íà ã³ëüç³

Òóàëåòíèé ïàï³ð íà ã³ëüç³

туалетний папір з целюлози


Òóàëåòíèé ïàï³ð íà ã³ëüç³

პრემიუმ ხელსახოცები 33 ვხედავ

серветка паперова для ресорану

ხელსახოცები ქაღალდის 33 სმ, უმაღლესი ხარისხის

En ³ idaaa caoeuaii 2009 - 2014