Картонно-Паперова Компанія

ქსოვილის ქაღალდის ცელულოზის განკუთვნილია წარმოების სანიტარული საქონლის – ????????, ტუალეტის Paper, ????????, V-პირსახოცი და jumbo ტუალეტის რულონებში. როგორც ერთი გასაღები და მხოლოდ ორ ადგილობრივ მწარმოებლებს ქაღალდის შესაბამისი ჰიგიენური სუფთა ცელულოზის, ჩვენ უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მიწოდება, ხარისხი და მოქნილი ჩვენს მომხმარებელს. შესყიდვის შიდა, თქვენ თავიდან ასაცილებლად ბევრი რისკები, დაკავშირებული და მიწოდების ან მიმწოდებლის. და ჩვენი ხარისხის მომხმარებელს დატოვოს ეჭვი არ ეპარება, რომ სამამულო წარმოების არ არის inferior იმპორტირებული პროდუქციიდან.

Osnovnі parametric:

  • ????????? 1-2;
  • დიამეტრი ჭურვები – 76 II
  • სიმკვრივე - 17-35 გ / მ ²;
  • ??????? 800-1200 II;
  • ?????? 200-2240 II;
  • ????????.

 

² IO ³ âèäè:

- Îñíîâà öåëþëîçíà êîëüîðîâà

Scratch oaeiae გამოცემის eaaeou ³

პირსახოცები ბამბის V ასამბლეის

рушник V-складання паперовий


პირსახოცები ბამბის V ასამბლეის

IAI ³ Ð òóàëåòíèé 100% öåëþëîçà


IAI ³ Ð òóàëåòíèé 100% öåëþëîçà

Ðóøíèê ïàïåðîâèé 100% öåëþëîçà


Ðóøíèê ïàïåðîâèé 100% öåëþëîçà

Ñåðâåòêè 100% öåëþëîçà

паперові серветки целюлозніÑåðâåòêè 100% öåëþëîçà

?Òóàëåòíèé ïàï³ð Äæàìáî íà ã³ëüç³

Òóàëåòíèé ïàï³ð íà ã³ëüç³

туалетний папір з целюлози


Òóàëåòíèé ïàï³ð íà ã³ëüç³

პრემიუმ ხელსახოცები 33 ვხედავ

серветка паперова для ресорану

ხელსახოცები ქაღალდის 33 სმ, უმაღლესი ხარისხის

En ³ idaaa caoeuaii 2009 - 2014