Картонно-Паперова Компанія
Servetki 100% Целулоза:

  • Еднослойни 40 броя в пакет;
  • Формат - 240x240 mm;
  • Тегло - 47 R;
  • Сума в пакет - 75 бр.;
  • Брой на база - 35 опаковки;
  • Опаковки - полиетилен.
Други:
- ZZ-хартиени кърпи
- Тоалетна хартия 100% Целулоза
- Кърпа paperovy 100% Целулоза
- Тоалетна хартия Jumbo черупки на
- Тоалетна хартия на лайнера

Може би ще се интересуват от

Бялата книга

На целулозни бял

Книга цвят

Цвят на целулозни

Всички права запазени 2009 - 2014