Paper and Board Company

Nasi przemysłowi oraz hurtowi klienci są dobrze poinformowani o papierze i jego parametrach i ciągle kontrolują jakość kupowanego towaru i otrzymowanych usług. Jednak dla obewateli i użytowników końcowych informacja w tym to artykulu może okazać się pożyteczną oraz interesującą. So, here are the facts:

  1. Papier składa się z małych, prawie niewidzialnych włókien drewna długością od 0.2 zrobić 4.5 mm. Włókna te otrzymane są z różnych typów drzew i odpowiednio mają różną długość. Włókna te mają kształt nierównych fragmentów nici. Długie włókna otrzymane są z iglaków i zapewniają platformę, wręcz jak krótkie włókna, otrzymane z drzew liściowych, zapewniają nieprzezroczystość i gładkość papieru. Innymi słowami, długie włókna zapewniają mocność, a krótkiegładkość, co jest dobre dla kontaktu ze skurą i również dla pisania lub drukowania.
  2. Przed wyjściem z linji paper ma kształt wody z zawartością włókien rewna na poziomie 1-1.5%. Wygląda to jak mętna woda z osadem. Machyna papiernicza składa się z różnych moduli i sekcji, które wchodzą w dwa główne bloki – 1. Blok przegotowania masy papierowej, gdzie włókna są wymieszane o nizkiej koncentracji w wodzie s 2. Blok formowania papieru, gdzie masa papierowa wykłada się na formujące płotna, wyciska się ztąd woda i wysusza się papier ostatecznie do stanu gotowego.
  3. Każdy rodzaj papier czy tektury, bądż on gruby, kilkuwarstwowy, z celulozy czy makulatury, zawsze rozrywa się lepiej w jedną stronę niż inną. Spowodowano to tym faktem, że każdy rodzaj papieru produkowany jest na maszynie typu transportowego i w procesie produkcji otrzymujemy role papieru. Odpowiednio istnieje termin kierunek maszynny papieru, gdzie długie włókna przy formowaniu pod siłą ruchu maszynnego wyrówniają się w kierunku linji płotna maszynnego. Odpowiednio papier rozrywa się łatwiej w kierunku maszynnym.
  4. Z przyczyn ekonomicznych papier i tekruta produkują sie w rolach. Role tę wyprodukowane są przez specialną maszynę papierniczą, ktora formuje papier, wyciska z niego wodę z pomocą specialnych wałów i wysusza z pomocą cylindru Yankee. Im grubszy jest papier, tym powolniej rusza się maszyna papiernicza. Prędkość średnia maszyny do produkcji papieru tissue wynosi około 400-600 m/sek. Przy takiej prędkości jesk wysokie ryzyko rozerwania papieru. Kiedy to się wydaża, pracownicy mają od 1 zrobić 2 minut aby usunąć problem i odnowić nawijanie papieru na wał. Maszyna nie może być unierochomiona w ten czas, zarównie jak i w przypadku zamiany wału nawijania papieru kiedy poprzedni jest już napełniony całkiem.
  5. Papier toaletowy, zarównie jak i ręczniki papierwe czy serwetki, bardzo rzadko albo nawet nigdy nie są produkowane całkowicie w jednym cyklu produkcyjnym zaczynając z celulozy. Zarsze najpierw produkuje się papier tissue w tamborach, a potem na osobnej linji przerabia się ten papier w produkt gotowy.
  6. Ręcznik papierowy, będąc bardzo podobnym do papieru toaletowego, zrobiony jest papieru, który różni się od papieru toaletowego większym wchłanianiem wody i jednoczesną wodotrwałością, dzięki której papier przez dłuższy czas pozostaje cały w wodzie. Właśnie dlatego w ublikacjach publicznych są napisy o zakazaniu wużucania papieru dla ręk do toalety.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009 - 2014