Paper and Board Company

Wszystkie rodzaje produkcji, łącznie z niematerialnym, pośrednio czy bezpośrednio zużywają resursy przyrodne. Pytanie ekologji wykorzystania papieru warto oglądać nie z jednego, a jednocześnie z kilku aspektów. I najpierw, trzeba wyróźnić 2 głównych kierunki:

- Ekologia produkcji papieru

- Ekologia wykorzystania papieru.

Ekologia produkcji papieru. Produkcja papieru ma dwa główne wpływy na okoliczność: wykorzystanie drewna jako surowca i zużycie energji dla przerobu. Równiaż wykorzystywają się różne chemie, ale ich ilości nie są wielkie i wpływ nie jest istotny. Głównie zużywa się elektryczność, woda i energiagaz, węgiel albo biopaliwo, albo kombinowanie. Woda jest cyrkulowana, i odpowiednio, zużywa się oszczędnie. Elektryczność podawana jest do różnych mechanicznych urządzeń (silniki, żurawia, sprzęt). Energia wyokrzystana jest dla przegotowania masy cecucozowej czy wysuszenia papieru, przegotowania dodatków do masy papierowej.

Esencja ekologji enegrji polęga w wyborze najlepszego typu. Wykorzystanie gazu wygodne swoją odnośną ekologocznością emisji, ale niestabilne i wysokie ceny zmuszają myślić o alternatywnych rozwiązaniach, jak węgiel. Ale jest on bardziej niebezpieczny dla okolocznośći, zanieczyszcza miejsce składowania i powietrze. Jednocześnie jest potrzeba w dodatkowych miejscach dla składowania i transpotcie. Pozostaje jeszcze ostatnia opcjabiopaliwo, które może okazać się najtańszym, jednak z tym może okazać się brak dostępnego paliwa w lokacji producenta. Naprzykład kiedy fimra producent nachodzi się w mieijscowości stepowej, gdzie jest mało drzew, a miejsca gdzie oni są nachodzą siędaleko. Ale jednocześie mogą być znalezione odpady z drewna (materiał budowniczy, meble) i t.d. Dla oszczędliwości energji i zmniejszenia emisji gazów wykorzystują różne nowoczesne technologje rekuperacji, kontrolu przepływu paliwa i t.d.

makulaturaEkologia wykorzystania papieru. Dwa pudła papieru A4, mieszcające razem 5000 arkuszy, produkują się z jednego drzewa. W średnim ukrainskim biurze z ilością pracowników 40-60 wykorzystuje się codziennie 1-2 opakuwania papieru A4, odpowiednio za miesiąc takie biuro wykorzysta 20-40 opakowań, czyli 4-8 pideł, czyli 2-4 drzewa, z którego robi się ten papier. A biorąc pod uwagę post-radziecki sposób organizacji pracy, która wymaga niezliczonej ilości papieru, dokumentów i ich kopji, liczba ta może wyrasnąć w 2-3 razy zależnie od specyfiki pracy. Istnieje prosty sposób zmniejszenia wykorzystowanego papieruprzejście na dokumentacje elekctoniczną. Tak robi cały cywilizowany świat. Firmy IT wcale rezygnują z dokumentów. prezentacji i raportów na papierze. Również wykorzystywać stronę czystą wcześniej drukowanego papieru. Onbiży to wykorzystanie papieru o 20-30%.

Dotycząc innych rodzajów papieru:

- Papier dla pakowania nie zawsze może być zamieniony materialami polimernymi. Jednak i wykorzestanie polietylenu i polipropylenu ma wpływ na okoloczność;

- Gazety stale wypiera Internet. Papierni papieru gazetowego zostają zamykane;

- Papier tissue, zwłaszcza toaletowy dziś niema alternatywy. Kuchenne ręczniki i serwetki pojawiły się później aniż tkane, i teraz w wielu domach wyroby papierowe dominują.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009 - 2014