Картонно-Паперова Компанія
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНІЯ»

Відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» Приватне
акціонерне товариство «Картонно-паперова компанія» розміщує на власному веб-сайті
інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату
складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому
числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал
товариства представлений двома і більше типами акцій):
1. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах, а саме станом на 16.04.2018 року, становить 2 294 680
шт.
2. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах, а саме станом на 16.04.2018 року, становить 2
294 680 шт.

Всі права захищено 2009 - 2014